Polityka Prywatności

Polityka prywatności studia fotografii produktowej i reklamowej www.mocfleszy.pl

1. Administrator Danych Osobowych – studio mocfleszy.pl

Drogi użytkowniku, administratorem Twoich danych osobowych jest strona firmowa www.mocfleszy.pl 

Dbając o Twoją prywatność poniżej prezentujemy Ci informacje o zasadach przetwarzania przez naszą firmę danych osobowych. Informacje te przygotowaliśmy w myśl rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z uwzględnieniem RODO.


2. Pozyskiwanie danych osobowych 

Dane osobowe otrzymujemy od Ciebie podczas:

 • wypełniania naszego formularza kontaktowego,

 • składania zamówienia dotyczącego wykonania fotografii dla Twojej firmy,

Podanie danych osobowych jest dla nas niezbędne aby móc świadczyć usługi fotograficzne, jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz podać nam swoich danych niestety nie będziemy w stanie zawrzeć z Tobą współpracy w tym także nie będziemy mogli wystawić Faktury Vat do której niezbędne są Twoje dane osobowe.3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez stydio fotograficzne MocFleszy.pl

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z świadczeniem usług fotograficznych przez mocfleszy.pl, w szczególności w celu:

 • kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach wykonania usługi,

 • wykonania zleconej usługi fotograficznej,

 • publikowania zleceń,

 • w celu rozliczeń rachunkowych i podatkowych,

 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami w naszym systmie zarządzania zleceniami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta i rozwiązywania problemów technicznych;

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych cookies, gromadzenia danych z aplikacji mobilnych i strony www;Pamiętaj że Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jednak cofnięcie Twojej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

4. Uprawnienia wobec Administratora danych w zakresie przetwarzanych danych:

 • prawo dostępu do danych;

 • prawo do sprostowania – gdy Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • prawo do usunięcia danych – gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku. Jeśli Twoje dane nie są objęte obowiązkiem przechowywania z uwagi na rozliczone umowy, w każdej chwili możesz zgłosić chęć ich usunięcia pisząc na adres biuro@mocfleszy.pl

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte, Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • prawo do przenoszenia danych - przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;

 • prawo do sprzeciwu – od 25.05.2018 roku masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym), a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś oraz gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu;

 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego (UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych).

5. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotomKorzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 • podmiot realizujący dostawę towarów

 • dostawca płatności

 • biuro księgowe

 • firma hostingowa

 • podmiot zajmujący się optymalizację Sklepu

 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych

 • dostawca oprogramowania wspomagającego prowadzenie naszej działalności (np. oprogramowanie księgowe)

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia serwisu internetowego

 • portale społecznościowe

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Jeśli wyrazisz na to dobrowolną zgodę Twoje dane mogą być udostępniane Wykonawcom lub podmiotom Zlecającym im określone usługi, czynności bądź dzieła. Twoje dane osobowe są przekazywane również podmiotowi zewnętrznemu, który zajmuje się obsługą księgową firmy. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych nastąpi jedynie w zakresie i dla celów wskazanych przy rejestracji, akceptacji regulaminu oraz przy wyrażeniu zgody.

6. Przechowywanie danych przez Administratora mocfleszy.pl

Twoje dane osobowe będą przechowywane jedynie w czasie niezbędnym do realizowania usług fotografii produktowej studia, maksymalnie przez okres 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe).

7. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Twoje dane osobowe NIE będą przekazywane.

8. Przetwarzanie danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie)

Twoje dane osobowe NIE będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.